Alguns treballs:

- Parets i sostres interiors
- Façanes i voladius
- Fusta nova
- Tractaments a fusta antiga
- Baranes, portes i reixes
- Allisat d'estucs
- Empaperat
- Revestiments, Gotelè i Venecià
- Oxidacions
- "Veladures"

Taller d'arquitectura, d'interiorisme i construcció     Tel. 93 735 27 42 info@martavalls.com